Het verwerken van de wedstrijduitslagen en het genereren van de ranglijsten wordt verzorgd door Christian Jansen en Henri Faber van de commissie KNAS Wedstrijden, Ondersteuning en Ranglijsten. U kunt uitslagen, vragen en opmerkingen sturen naar wedstrijdzaken@knas.nl.

Leesvoer:

- Wij hanteren de regels in het handboek schermer, met name hoofdstuk 2 is relevant: https://www.knas.nl/sites/www.knas.nl/files/handboek%202018%20eind%20aug%20klaar%20voor%20publicatie%20wijz%20geacc.pdf

- Veelgestelde vragen over de ranglijst: https://www.knas.nl/node/3133

- Welke informatie kun je terugvinden op de ranglijsten? https://www.knas.nl/ranglijsten (je kan meer uit de ranglijst halen dan dat je zou verwachten)