WK-Kwalificatie - floret dames veteranen b - 01-04-2020

Rank FencerAgePointsN
K

V
e
t
e
r
a
n
e
n

2
0
2
0
H
o
f
s
t
a
d
t
o
e
r
n
o
o
i
S
I
S
T
A

U
S
1
s
t
e

F
e
r
r
u
m

V
e
t
u
s

2
0
2
0
E
V
F

E
u
r
o
p
ä
i
s
c
h
e
r

C
i
r
c
u
i
t

M
e
m
o
r
i
a
m

M
a
x

G
e
W
a
p
e
n

v
a
n

V
l
a
g
t
w
e
d
d
e
4
d
e

F
e
r
r
u
m

V
e
t
u
s

2
0
1
9

-

G
e
m
e
n
g
d
R
a
n
d
s
t
a
d
_
V
i
c
t
o
r
y
_
T
r
o
p
h
y

-

G
e
m
e
n
g
d
1108582PINGO-ALMADA Monicaveteranen b5732475215393
2112724VAN DIJK Anjaveteranen b4998114151328581683080