Individueel - floret heren veteranen d - 01-08-2023

Rank FencerAgePoints R
a
n
d
s
t
a
d
t
o
e
r
n
o
o
i

(
m
i
x
e
d
)
 F
e
r
r
u
m

V
e
t
u
s

2
0
2
2
-
4

m
i
x
e
d
 R
a
n
d
s
t
a
d

H
o
f
s
t
a
d
t
o
e
r
n
o
o
i

m
i
x
e
d
1100745ZEILSTRA Koosveteranen d12032514519110