Individueel - floret heren veteranen d - 01-10-2020

Rank FencerAgePointsN
K

V
e
t
e
r
a
n
e
n

2
0
2
0
5
d
e

F
e
r
r
u
m

V
e
t
u
s

-

g
e
m
e
n
g
d
4
d
e

F
e
r
r
u
m

V
e
t
u
s

2
0
1
9

-

G
e
m
e
n
g
d
S
i
s
t
a

S
F
Z
F
e
r
r
u
m

V
e
t
u
s

2
0
1
9
-
3
C
h
a
m
p
i
o
n
n
a
t

s

d
'
E
u
r
o
p
e

V
é
t
é
r
a
n
s

F
H
V
4
G
l
a
d
i
u
s

T
o
e
r
n
o
o
i

2
0
1
9
1100745ZEILSTRA Koosveteranen d74516300915411147805613995275