Individueel - degen dames veteranen c - 01-03-2023

Rank FencerAgePoints N
K

V
e
t
e
r
a
n
e
n
 N
K

V
e
t
e
r
a
n
e
n
 S
I
S
T
A

U
S
 F
e
r
r
u
m

V
e
t
u
s

2
0
2
3

-

1

m
i
x
e
d
 5
e

F
e
r
r
u
m

V
e
t
u
s

2
0
2
2
-

g
e
m
e
n
g
d
 D
U
T
C
H

O
P
E
N
 F
e
r
r
u
m

V
e
t
u
s

2
0
2
2
-
4

m
i
x
e
d
 K
o
n
i
n
g

W
i
l
l
e
m

I
I
 N
e
d
e
r
l
a
n
d
s
e

K
a
m
p
i
o
e
n
s
c
h
a
p
p
e
n

s
c
h
e
r
m
e
n
 C
r
i
t
e
r
i
u
m

M
o
n
d
i
a
l

V
é
t
é
r
a
n
s

-

P
a
r
i
s

2
0
2
2
 F
e
r
r
u
m

V
e
t
u
s

2
0
2
2
-
3

M
i
x
e
d
 1
3
e

D
e
l
f
t
s
e

T
e
g
e
l
t
j
e
s
t
o
e
r
n
o
o
i
 L
u
d
u
s

e
t

G
l
a
d
i
u
s

S
c
h
e
r
m
t
o
e
r
n
o
o
i

2
0
2
2
 D
O
M
-
T
o
e
r
n
o
o
i

2
0
2
2
 F
e
r
r
u
m

V
e
t
u
s

2
0
2
2
-
2

-

G
e
m
e
n
g
d
 K
e
i
z
e
r

K
a
r
e
l
t
o
e
r
n
o
o
i
1111499REINECKE Lisetveteranen c138534631500205111401812118571545128810617121145
2101133KNAPE Inekeveteranen c255525185275215215
2114638DE WILDE Rubyveteranen c25215235235265255235165165225165