Individueel - degen dames veteranen c - 01-10-2020

Rank FencerAgePointsN
K

s
e
n
i
o
r
e
n

2
0
2
0
K
o
n
i
n
g

W
i
l
l
e
m

I
I

t
o
e
r
n
o
o
i
1
2
d
e

D
e
l
f
t
s
e

T
e
g
e
l
t
j
e
s
t
o
e
r
n
o
o
i
N
K

V
e
t
e
r
a
n
e
n

2
0
2
0
N
K

V
e
t
e
r
a
n
e
n

2
0
2
0
S
I
S
T
A

U
S
1
s
t
e

F
e
r
r
u
m

V
e
t
u
s

2
0
2
0

-

G
e
m
e
n
g
d
5
d
e

F
e
r
r
u
m

V
e
t
u
s

-

g
e
m
e
n
g
d
Z
i
l
v
e
r
e
n

D
e
g
e
n

2
0
1
9
4
d
e

F
e
r
r
u
m

V
e
t
u
s

2
0
1
9

-

G
e
m
e
n
g
d
F
e
r
r
u
m

V
e
t
u
s

2
0
1
9
-
3
C
h
a
m
p
i
o
n
n
a
t
s

d
'
E
u
r
o
p
e

V
é
t
é
r
a
n
s
1101133KNAPE Inekeveteranen c11133463150023524512140
2114638DE WILDE Rubyveteranen c9001851953564102475105255265105
3110019BOSVELD Gerdaveteranen c14923531144