Individueel - degen dames veteranen c - 01-06-2024

Rank FencerAgePoints 4
e

E
n

C
a
v
a
n
t

S
c
h
e
r
m
t
o
e
r
n
o
o
i
 D
e
l
f
t
s
e

T
e
g
e
l
t
j
e
s
t
o
e
r
n
o
o
i
 D
O
M

T
o
e
r
n
o
o
i

2
0
2
4
 3
0
.

'
A
l
t
e

H
a
u
d
e
g
e
n
'

2
0
2
4

(
1
9
4
4
-
1
9
6
5
)
 F
e
r
r
u
m

V
e
t
u
s

2
0
2
4
-
2

-

g
e
m
e
n
g
d
 3
3
.

O
f
f
e
n
e

N
o
r
d
d
e
u
t
s
c
h
e

V
e
t
e
r
a
n
e
n
-
M
e
i
s
t
e
r
s
c
h
a
f
t
e
n
 N
K

V
e
t
e
r
a
n
e
n

2
0
2
4
 N
K

V
e
t
e
r
a
n
e
n

2
0
2
4
 S
I
S
T
A
_
U
S

2
0
2
4
 F
e
r
r
u
m

V
e
t
u
s

2
0
2
4
-
1
 E
V
F

C
i
r
c
u
i
t
 L
u
d
u
s

e
t

G
l
a
d
i
u
s
 F
e
r
r
u
m

V
e
t
u
s

2
0
2
3
-
4

g
e
m
e
n
g
d
 C
r
i
t
e
r
i
u
m

M
o
n
d
i
a
l

V
é
t
é
r
a
n
s

-

P
a
r
i
s

2
0
2
3
 F
e
r
r
u
m

V
e
t
u
s

3

g
e
m
e
n
g
d
 E
U
R
O
P
E
A
N

F
E
N
C
I
N
G

C
H
A
M
P
I
O
N
S
H
I
P
S

2
0
2
3
 E
U
R
O
P
E
A
N

F
E
N
C
I
N
G

C
H
A
M
P
I
O
N
S
H
I
P
S

2
0
2
3
 N
e
d
e
r
l
a
n
d
s
e

K
a
m
p
i
o
e
n
s
c
h
a
p
p
e
n

S
e
n
i
o
r
e
n

2
0
2
3
1111499REINECKE Lisetveteranen c14121551151411217121311115002475105285614811510168255
2102783HOM Ansveteranen c140011581141952151120346334631051316824549186255
3101133KNAPE Inekeveteranen c115511502475641019120