Individueel - sabel heren veteranen d - 01-10-2020

Rank FencerAgePointsN
K

V
e
t
e
r
a
n
e
n

2
0
2
0
1
s
t
e

F
e
r
r
u
m

V
e
t
u
s

2
0
2
0

-

G
e
m
e
n
g
d
5
d
e

F
e
r
r
u
m

V
e
t
u
s

-

g
e
m
e
n
g
d
4
d
e

F
e
r
r
u
m

V
e
t
u
s

2
0
1
9

-

G
e
m
e
n
g
d
F
e
r
r
u
m

V
e
t
u
s

2
0
1
9
-
3
C
h
a
m
p
i
o
n
n
a
t

d
'
E
u
r
o
p
e

S
H
V
3
1116809HAM Edveteranen d658935016138958160135245