WK-Kwalificatie - floret heren veteranen d - 01-04-2020

Rank FencerAgePointsN
K

V
e
t
e
r
a
n
e
n

2
0
2
0
5
d
e

F
e
r
r
u
m

V
e
t
u
s

-

g
e
m
e
n
g
d
4
d
e

F
e
r
r
u
m

V
e
t
u
s

2
0
1
9

-

G
e
m
e
n
g
d
S
i
s
t
a

S
F
Z
1100745ZEILSTRA Koosveteranen d60616300915411147805