Individueel - floret dames veteranen c - 01-10-2020

Rank FencerAgePointsN
K

s
e
n
i
o
r
e
n

2
0
2
0
1
s
t
e

E
n
C
a
v
a
n
t

S
c
h
e
r
m
t
o
e
r
n
o
o
i
N
K

V
e
t
e
r
a
n
e
n

2
0
2
0
N
K

V
e
t
e
r
a
n
e
n

2
0
2
0
C
i
r
c
u
i
t

E
u
r
o
p
é
e
n

V
é
t
é
r
a
n

3
S
I
S
T
A

U
S
1
s
t
e

F
e
r
r
u
m

V
e
t
u
s

2
0
2
0
5
d
e

F
e
r
r
u
m

V
e
t
u
s

-

g
e
m
e
n
g
d
4
d
e

F
e
r
r
u
m

V
e
t
u
s

2
0
1
9

-

G
e
m
e
n
g
d
S
i
s
t
a

S
F
Z
I
n
f
l
i
g
h
t

C
h
a
l
l
e
n
g
e
C
h
a
m
p
i
o
n
n
a
t
s

d
'
E
u
r
o
p
e

F
D
V
3
R
a
n
d
s
t
a
d
t
o
e
r
n
o
o
i

I
I
I

-

g
e
m
e
n
g
d
1101284DE GRAAF-STOEL Miekeveteranen c1784103503931500150051493132717851743853938256
2100711FLEISCHER Flosveteranen c9537534632475115215205365